Philips wist al van gezondheidsproblemen

19 november 2021 Uit Door Kars Bakker
Betrokken cpap apparaat 2017, verkocht terwijl Philips wist van gevaar!
https://nos.nl/artikel/2406223-philips-wist-al-langer-dat-slaapapneu-apparaten-mogelijk-gevaarlijk-waren

U leest een blog over  de veelbesproken Philips cpap, bi-levelpap en mechanische beademing apparaten. De betrokken beademing apparaten vs. ademhalingsproblemen, giftige, schadelijke of kankerverwekkende stoffen.

Philips cpap, bilevel-pap en mechanische beademingsapparaten.

Het Philips Dreamstation 1 cpap apparaat houdt tijdens de slaap de bovenste luchtwegen open door gebruik te maken van een continue luchtstroom. Dit apparaat voorkomt dat de adem stopt tijdens de slaap. Bij mensen met slaapapneu verslappen, tijdens de slaap, de spieren in de mond- en keelholte. Het gevolg bij apneu is het geheel dichtvallen van de luchtweg en bij hypopneu vallen de luchtwegen gedeeltelijk dicht. Door een neus- of gezichtsmasker wordt de continue luchtstroom ingeblazen ter voorkoming van het (gedeeltelijk) dichtvallen van de luchtwegen. Het apparaat wordt (in de meeste gevallen) ter beschikking gesteld door het slaapcentrum.

Er zit in het apparaat een reservoir dat moet worden gevuld met water. Iedere keer nadat het apparaat gebruikt is, moet het water worden ververst. Doe dit het liefst met gedistilleerd water of bronwater, in verband met de kalkaanslag in het reservoir. Het apparaat moet worden schoongemaakt, na ieder gebruik en volgens de voorschriften.

Voorkom ozon reiniging, wordt aangegeven in de instructieboekjes. Gebruik een mild reinigingsmiddel en leidingwater om de machine schoon te maken, wordt aangeraden. Zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing.

Philips roept betrokken apparaten terug in de VS en geeft een veiligheidsmelding voor de voor internationale markten

De slaap- en ademhalingsapparatuur, de Philips cpap, bilevel-pap en de mechanische beademing apparaten, worden teruggeroepen vanwege gezondheidsrisico’s. Mensen die gebruikmaken van deze apparatuur kunnen onder andere ontstekingen, ademhalingsproblemen en mogelijk giftige en kankerverwekkende stoffen binnenkrijgen door het gebruik van de betrokken apparaten van Philips.

Philips heeft deze informatie verschaft op basis van de beschikbare gegevens over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het geluiddempende schuim dat in de cpap, bilevel-pap en mechanische beademing wordt gebruikt. Philips heeft deze informatie uit extra voorzorg verschaft. Maar is dit wel helemaal waar? 

Analyse

De analyse van de potentiële gezondheidsrisico’s is nog lopend en Philips gaf aan dat op het moment dat er verdere informatie zou worden verstrekt, wanneer deze beschikbaar zou komen. Na dit uitgebreide onderzoek heeft Philips op 14 juni 2021 een terugroepbericht voor de VS en een veiligheidsmelding voor de internationale markten uitgegeven. Het betreft hier de betrokken cpap, bilevel-pap en de mechanische beademing apparaten van Philips.

Raadpleeg uw arts

Het raadplegen van een arts van het slaapcentrum van de Isala Slaapkliniek in Zwolle wordt aangeraden. De standaard is dat na de metingen van het slaapcentrum blijkt dat de ademhaling tot 30 keer per uur stopt, het apparaat moet worden ingeleverd.

Er mag niet worden gestopt met de voorgeschreven therapie en deze mag niet worden aangepast tot u uw arts gesproken heeft. Ik stop 56 keer per uur met ademen en moet dus dit apparaat blijven gebruiken. Terwijl Philips een veiligheidsmelding heeft uitgegeven voor eventuele ontstekingen, ademhalingsproblemen en mogelijk giftige en kankerverwekkende stoffen. Beetje dubieus?

Andere apparaten bestaan niet?

Alternatieve beademingsopties voor therapie kunnen ernstig beperkt zijn of bestaan mogelijk helemaal niet, erkent Philips. Dus voor patiënten die voor hun levensondersteunende therapie of bij patiënten waarbij therapieverstoring niet acceptabel is, kan het behandelend medisch team beslissen dat het voordeel van het doorgaan met van gebruik van de betrokken apparaten van Philips, zwaarder wegen dan de risico’s.

Een inline bacterieel filter kan worden gebruikt als uw arts vaststelt dat u één van de betrokken apparaten moet blijven gebruiken. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing voor de richtlijnen van de installatie.

Philips en de patiëntenvereniging melden

Er is niets dat we serieuzer nemen dan patiënten voorzien van producten van hoogwaardige kwaliteit die veilig en betrouwbaar zijn. Als er een probleem optreedt, zijn we proactief in het communiceren en corrigeren hiervan terwijl we onvermoeibaar werken aan een oplossing.

Op 26 april 2021 heeft Philips een belangrijke update uitgebracht over de proactieve inspanningen om geïdentificeerde problemen op te lossen met een onderdeel in bepaalde producten uit onze slaap- & en respiratoire zorgportfolio.

Het terugroepbericht (alleen VS)/de veiligheidsmelding (internationale markten) informeert klanten en gebruikers over mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de patiënt en het klinische gebruik met betrekking tot dit probleem, evenals instructies over te nemen maatregelen. Bovendien bevat het bericht details over ons robuuste en uitgebreide reparatie- en vervangingsprogramma om dit probleem zo efficiënt en grondig mogelijk te corrigeren.

Het terugroepbericht (alleen VS)/de veiligheidsmelding (internationale markten) informeert klanten en gebruikers over mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de patiënt en het klinische gebruik met betrekking tot dit probleem, evenals instructies over te nemen maatregelen. Bovendien bevat het bericht details over ons robuuste en uitgebreide reparatie- en vervangingsprogramma om dit probleem zo efficiënt en grondig mogelijk te corrigeren.

Het terugroepbericht (alleen VS)/de veiligheidsmelding (internationale markten) adviseert patiënten en klanten de volgende acties te ondernemen:

Voor patiënten die bilevel-PAP- en CPAP-apparaten gebruiken:

We verzoeken u contact op te nemen met uw arts of zorgaanbieder voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Hoewel Philips aanbeveelt om te stoppen met het gebruik van het product, is het belangrijk dat u uw arts raadpleegt om de voor u meest geschikte alternatieven voor verdere behandeling te bepalen. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voorzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die in deze brief worden genoemd.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat Philips deze zaak met de grootst mogelijke ernst behandelt en veel tijd en middelen besteedt aan het oplossen van dit probleem. Onze intentie is om betrokken patiënten en klanten de service te verlenen die ze verwachten en verdienen terwijl we deze kwestie met topprioriteit oplossen.

Deze inspanning omvat grootschalige, wereldwijde opvoering van productie, reparatie, diensten, toeleveringsketen en andere functies ter ondersteuning van de correctie.

We doen ons uiterste best voor ondersteuning van de wereldwijde gemeenschap van patiënten die vertrouwen op onze oplossingen voor slaap- & en respiratoire zorg voor hun gezondheid en kwaliteit van leven en de artsen en klanten die zich inzetten voor het voldoen aan de behoeften van patiënt.

Wat u moet doen?

Philips streeft naar het corrigeren van dit probleem door middel van een robuust en uitgebreid reparatie- en vervangingsprogramma. We hebben een centrum voor het verwerken en ondersteunen van claims opgezet om u te helpen.

Na de registratie zullen we u op de hoogte houden van aanvullende informatie zodra deze beschikbaar is.

            Patiënten, gebruikers of zorgverleners:

Indien uw apparaat werd verstrekt door een thuiszorgleverancier, dan zal deze thuiszorgleverancier het apparaat voor u registreren. U hoeft hier dan zelf geen actie meer te ondernemen.

Indien u uw apparaat rechtstreeks van Philips heeft gekocht, kunt u via deze link uw apparaat registreren of het gratis nummer hieronder bellen voor hulp bij de registratie.

Voor welke hulpmiddelen geldt de terugroepactie?

Het terugroepbericht (alleen VS)/de veiligheidsmelding (internationale markten) biedt klanten informatie over hoe ze betrokken producten kunnen identificeren.

Bovendien bevat de gebruiksaanwijzing van het hulpmiddel informatie over de productidentificatie die hierbij kan helpen.

Dit terugroepbericht (alleen VS)/deze veiligheidsmelding (internationale markten) geldt voor de volgende producten:

cpap- en bilevelpap apparaten:

Alle betrokken apparaten die zijn geproduceerd vóór 26 april 2021, alle serienummers van de apparaten.

            Continue beademingsapparaat, minimale beademingsondersteuning, faciliteitengebruik.

           Onduidelijke berichtgevingen

Zijn de betrokken apparaten veilig voor gebruik? Moeten de betrokken apparaten uit bedrijf worden genomen?

Het terugroepbericht (alleen VS)/de veiligheidsmelding (internationale markten) adviseert patiënten en klanten de volgende acties te ondernemen:

Voor patiënten die gebruikmaken van bi-levelpap en cpap apparaten:

We verzoeken u contact op te nemen met uw arts of zorgleverancier voordat u uw voorgeschreven therapie verandert.

Voor patiënten die gebruikmaken van levens ondersteunende mechanische beademingsapparaten: stop of wijzig de voorgeschreven therapie NIET, zonder artsen te raadplegen om de juiste vervolgstappen te bepalen.

Philips raadt klanten en patiënten aan het gebruik van ozon gerelateerde reinigingsmiddelen te stoppen en de goedgekeurde reinigingsmethoden in de gebruiksaanwijzing van hun apparaat te volgen.

Bovendien herinnert Philips klanten en patiënten eraan de leeftijd van hun bilevel-PAP- en CPAP-apparaten te controleren, omdat het doorgaans wordt aanbevolen om ze na vijf jaar gebruik te vervangen. ‘Het bestuur van de vereniging kan de risico’s niet voldoende overzien, maar meent in algemene zin dat stoppen met een cpap behandeling geen goede zaak is voor patiënten, zegt voorzitter Gerjan Heuver van de patiëntenvereniging.

Vragen en antwoord:

Vragen? Bel: 0800 0222350

Hoe kom ik aan NET kanker en ademhalingsproblemen?

De erkenning van Philips dat er geen alternatieve beademingsapparaten zijn, is op zijn minst discutabel te noemen. Een paar voorbeelden hiervan zijn de apparaten van ResMed,     Airsense, Fabian, Transcend, Quirumed of BMC. Er zullen ongetwijfeld meer soorten en merken zijn. Ook Philips zelf heeft andere types cpap apparaten zoals de Dreamstation 2, die deze problemen niet hebben, volgens Philips.

                     Mijn persoonlijke ervaring:

Ik heb in 2017 een onderzoek gehad in verband met slaapapneu bij het slaapcentrum van Isala Zwolle.Ik bleek mijn adem in te houden tijdens mijn slaap. De huisarts verwees me door naar het slaapcentrum. Ik kreeg daar de nodige apparatuur opgeplakt om te meten of en hoe vaak ik mijn adem inhield. ’s Middags de apparatuur erop, nacht slapen en meten, de volgende dag apparatuur er weer af.

Uitkomst, ik hield 56 keer per uur mijn adem in. Dat was reden voor een Philips Dreamstation 1 cpap apparaat die dit tegen zou moeten gaan door continue lucht door mijn neus te blazen. Het jaar 2017. Apparaat ook gemaakt in 2017. Het serienummer geeft aan dat het hier om één van de betrokken apparaten gaat.

Het neusmasker werkte niet, dus kreeg ik een gezichtsmasker waar ik goed mee kon slapen en deze bleef ook beter zitten. Ik snurkte niet meer en kon ook niet meer (goed) slapen zonder het apparaat. Dat was van korte duur.

                    Vreemde lucht:

Ik was verder gezond, werkte als timmerman en deed dit met veel plezier en zonder problemen. Ook bij lange dagen had ik nooit ergens last van (kortademigheid of iets van dien aard). Ik reed overal heen en deed mijn werk zoals alle dagen.

Tot ik half 2019 merkte dat ik elke keer als ik  ’s ochtends opstond een vreemd (onbeschrijfelijk) luchtje in mijn neus had. Ik had geen flauw idee wat dat kon zijn, ik rook het overal. Binnen, buiten zelfs onder de douche.

Ik ontdekte dat als ik mijn neus goed snoot als ik ’s ochtends wakker werd, het luchtje verdween. Ik rook het luchtje niet meer. De link naar het met het Philips cpap apparaat was snel gelegd, die mijn vriendin of ik elke dag schoonmaken volgens voorschrift. Maar dat mocht niet baten. Het luchtje bleef. Ik wende er aan, elke ochtend snuiten.

Vermoeidheid

Tot ik april in 2020 merkte dat ik steeds vaker ging zitten tijdens mijn werk, zo moe. Ik was en ben gestopt met roken, dus dat kon het haast niet zijn. Maar ik werd kortademig en snapte niet waarom. Ik werd snel moe, zomaar, vanuit het niets. Het gebeurde namelijk ook als ik geen lichamelijke inspanning deed. Ik kon zomaar kortademig worden als ik op bed een film lag te kijken. Random dus.

En als ik dan me inspande tijdens een klus, dan gebeurde het bijvoorbeeld niet, maar als ik in ruststand was en geen inspanning verrichte kon ik zomaar kortademig worden. Op een gegeven moment werd het erger en erger.

Ik legde mijn hand regelmatig op mijn maag als ik een film lag te kijken, maar dat begon ook problemen te geven. Ik werd er misselijk van en dat hield een paar uur aan. Ongeveer juli 2020 begon ik een bult te voelen. Toen ik op een gegeven moment merkte dat de bult leek te groeien, heb ik mijn vriendin toch ook eens laten voelen. Die belde onmiddellijk de huisarts.

Huisarts

De volgende morgen, op een vrijdag in augustus, ging ik naar de huisarts. Die voelde aan de bult en trok haar conclusie vrij snel. Het eerste wat bij haar opkwam was het laatste wat ik wilde horen. Kanker. Ik moest direct naar het ziekenhuis om bloed te laten prikken. Directe actie noodzakelijk.

Ik moest naar de maag, darm en leverarts (MDL) en die trok dezelfde conclusie, na meerdere kijkoperaties en scans, waaronder CT, MRI, Gallium DOTATOC (nucleaire vloeistof) bleken er in eerste instantie twee tumoren  in mijn maag te zitten, die per jaar 0,00004% keer voorkwam bij een patiënt in Nederland. Ze hebben getracht de NET (Neuro Endocriene Tumoren) te verwijderen in Isala Zwolle, maar ontdekte een derde NET kanker in mijn maag. Wel één tumor kunnen verwijderen uit mijn darmen.

                       Doorverwezen UMC Utrecht

Ik werd doorverwezen naar het UMC Utrecht, waar ze onderzoek doen naar deze zeldzame vorm van kanker: NET. Weer alles opnieuw, de kijkoperaties, de scans en toen 1 operatie waarbij de specialist één tumor heeft kunnen verwijderen. Daar was hij zo lang mee bezig dat de andere twee er nog bleven zitten tot een volgende keer. Deze zijn  8 juli 2021 en 20 juli 2021 verwijderd.

Oorzaak (NET) kanker?

De oorzaak van NET kanker is nog volop in onderzoek, net als de problemen van de apparaten van Philips. Er zijn veel ‘knappe koppen’ bezig met het onderzoek en er aan werken om uit te zoeken hoe deze zeer zeldzame vorm van NET kanker ontstaat. Ik heb twee mensen gesproken die dit ook hadden, alle twee slaapapneu met cpap apparaat en alle twee hadden ze NET kanker.

Het aanwijzen van de cpap apparaten van Philips kan natuurlijk niet zomaar en is (nog) niet te onderbouwen. Ik heb wel de artsen gesproken die onderzoek doen naar NET kanker, maar die me niet vertellen (in verband met het nog gaande onderzoek) of de mensen die NET kanker hebben, ook slaapapneu hebben en betrokken apparaten van Philips gebruiken, of andersom natuurlijk.

Onderzoek, beetje laat

Dit is volop in onderzoek. Ook doen ze (nog) geen uitspraken over oorzaak en gevolg over in mijn geval NET kanker, maar ik krijg er een raar gevoel van in mijn maag. Daarbij denk ik elke avond als ik dat masker opzet, ‘…..ding!’ Vergiftig ik mijzelf?

Er zitten zwarte deeltjes onder het kunststof aan de binnenkant van het deel waar de slang de machine uitgaat, ook in de slang en mijn masker kom ik dit tegen. Eigenlijk op alle delen boven het water (slang, masker, koppelstukken).

En dan doel ik op het Dreamstation 1 cpap apparaat van Philips die ik zelf gebruik omdat dit voorgeschreven is door het slaapcentrum. Wacht iedereen op elkaars onderzoek? Er zijn mensen die erg ziek worden, misschien zelfs sterven, hou hier alstublieft rekening mee.

Maar ik kan en mag niet zonder dit betrokken cpap apparaat slapen.  Ik ben bang dat ik zo weer nieuwe NET kanker krijg, elke keer als ik dat masker opdoe. Beangstigend, geloof me! Het hoge woord is er inmiddels uit, mijn lymfeklieren moeten eruit en grote kans dat mijn maag er ook uit moet worden gehaald. Mijn behandelend arts vertelde me dit tijdens een telefonische afspraak.

Meer betrokkenheid bij slachtoffers van Philips ademhalingsapparaten

Philips, respect dat jullie met man en macht keihard werken aan een oplossing om de problemen te verhelpen aan de apparaten! Maar ik hoop dat jullie ook denken aan de getroffen patiënten en dit ook meenemen in jullie onderzoek, want toeval bestaat niet. Ik betreur het dan ook ten zeerste dat jullie als Philips alleen over de betrokken apparaten berichten en niet over eventuele patiënten die door de betrokken apparaten ziek zijn geworden.

Want laten we eerlijk zijn, de problemen die de betrokken apparaten met zich meebrengen, komen niet uit de lucht vallen. Dat is  pas naar voren gekomen na diverse meldingen van patiënten die deze problemen hebben ondervonden. Dit zal nog moeten blijken.

Is erkenning voldoende?

Ik hoop dat jullie mijn probleem ook erkennen en wat meer aandacht aan de patiënten schenken. Alleen over de betrokken apparaten berichten, kan voor sommigen te laat zijn, maar zeker pijnlijk Winsten tegen gezondheid van de betrokken mensen. Als Philips met een oplossing komt, wat heel mooi zou zijn,  dan kloppen ze zichzelf op de schouders, om vervolgens over de betrokken apparaten te spreken in plaats van over de betrokken patiënten…?

Is dit allemaal toeval Philips? Ik kan met deze blog ook niet Philips beschuldigen van mijn persoonlijke gezondheidsproblemen, laat dat duidelijk zijn. Ik wil alleen benadrukken dat de gevolgen die ik heb ondervonden, lijken op de problemen waar Philips voor waarschuwt. En niemand waarschuwt voor niets voor gevaren van apparaten van haar eigen merk. Had dit eerder gekund? Lees verder …

                        Berichtgeving Philips 9 juli 2021

  • Isala en Philips Dreamstation 1 cpap apparaat

Philips heeft aangegeven dat het gebruik van de Dreamstation 1 gezondheidsrisico’s geeft. Bent u patiënt bij Isala Slaapcentrum en gebruikt u dit apparaat thuis? Dan heeft u vast vragen hierover. Op deze pagina vertellen we wat u moet doen. En leest u de laatste informatie die bij ons bekend is. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, leest u dit op deze pagina.

                     Update: Vrijdag 9 juli – 13.00 uur

Philips heeft aangegeven te werken aan een actieplan om de Dreamstation 1 te vervangen of te repareren. Er is echter nog geen nieuwe informatie over hoe dit gaat en wat u kan verwachten.

Isala Slaapcentrum blijft nauw in gesprek met de hulpmiddelen zorgbedrijven om de beste zorg aan patiënten te kunnen bieden.

                        Dreamstation 1 van Phillips

  • Advies gebruik Dreamstation 1

Isala Slaapcentrum adviseert om te stoppen met het gebruik van de Dreamstation 1 voor uw behandeling van apneu, tenzij er gezondheidsoverwegingen zijn om door te gaan. De Europese vereniging van longartsen heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

                      U kunt de Dreamstation 1 blijven gebruiken wanneer zonder gebruik:

Klachten, zoals vermoeidheid, slaperigheid overdag of concentratieproblemen toenemen;

Mocht u merken dat u slaperig wordt of uw concentratie verliest tijdens het autorijden;

Wanneer u slaperig wordt of uw concentratie verliest tijdens het uitvoeren van uw werk;

Als u de Dreamstation 1 gebruikt vanwege een hartaandoening zoals hartritmestoornissen of hartfalen;

Of als u de Dreamstation 1 gebruikt omdat u eerder een herseninfarct (CVA) heeft gehad.

Zijn deze richtlijnen niet op u van toepassing? Ervaart u bijvoorbeeld weinig klachten als u stopt met het gebruik van de Dreamstation 1?  Dan adviseren we te stoppen tot het apparaat vervangen of gerepareerd is. Of tot er meer duidelijk is over de eventuele gezondheidsrisico’s.

               Wat moet u doen, als u de Dreamstation 1 blijft gebruiken?

Philips heeft op basis van testen vastgesteld dat er mogelijke risico’s zijn met het schuim. Dit schuim kan afbreken in kleine deeltjes die terecht kunnen komen in de luchtstroom van het apparaat. Hierdoor kunnen ze ingeslikt of ingeademd worden door de gebruiker. Daarnaast kunnen uit het schuim ook bepaalde gassen vrijkomen. Het afbreken van het schuim kan versterkt worden door het gebruik van niet-goedgekeurde schoonmaakmethodes, zoals ozon. Zeer warme en zeer vochtige omgevingen kunnen ook bijdragen aan het afbreken van het schuim. Het is niet duidelijk hoe groot het risico is. De Dreamstation 2 geeft geen gezondheidsrisico’s. Waarom die niet verstrekken Philips?

Wat doet Isala Slaapcentrum?

We snappen heel goed dat de veiligheidswaarschuwing voor de Dreamstation 1 veel impact heeft. En dat het huidige advies direct invloed heeft op uw dagelijks leven. We volgen het laatste nieuws op de voet.

We zijn nauw in gesprek met Mediq, Vital Aire en Vivisol, de hulpmiddelenzorg bedrijven die de Dreamstation 1 bij mensen thuis plaatsen, over eventuele vervolgstappen. Bijvoorbeeld over het omwisselen van het apparaat. Lees daar meer over op de website van uw hulpmiddelenzorg bedrijf. Heeft u uw Dreamstation 1 via een ander bedrijf? Kijk dan op de website van uw leverancier. We werken zo nauw mogelijk samen de komende periode om de beste zorg aan patiënten met slaapapneu te kunnen bieden. Hoe dit er uitgaat zien, is nog onduidelijk, zolang Philips nog geen oplossing heeft.

Geen klachten gemeld?

Er wordt gezegd dat er zich nog niemand heeft gemeld met klachten, veroorzaakt door de betrokken apparaten van Philips. Hierbij dan de eerste door mij, Kars Bakker. Ik denk dat er veel meer mensen zijn, maar er te weinig of onduidelijke informatie wordt gegeven. Is er een landelijk klachtenpunt? Ook het contact opnemen met de behandelend arts van het slaapcentrum in Zwolle, heeft  mij niets opgeleverd. Ze weten het daar niet …

Ik wil deze e-mail  van Philips toevoegen:

            Update veiligheidsmelding van Philips

Beste meneer Bakker,

In navolging op onze eerdere berichten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de veiligheidsmelding die Philips heeft afgegeven op bepaalde slaap- en beademingsapparaten.

Nieuwe informatie over de veiligheidsmelding

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de informatie ontvangen op basis waarvan Philips de veiligheidsmelding heeft uitgestuurd. Als antwoord hierop hebben zij een reactie gegeven en een advies op gesteld.

Deze informatie delen we graag met u:•    

Er zijn geen meldingen van gezondheidseffecten binnen Europa gedaan?

Wat betekent dit voor u?

Het actieplan op basis waarvan reparatie of vervanging van uw apparaat plaats zal vinden, zal helaas nog enige tijd op zich laten wachten.

Intussen hebben we alle Philips-apparaten die via ons geleverd zijn en onder deze veiligheidsmelding vallen bij Philips geregistreerd. Dit betekent dat alle Philips apparaten die via Mediq zijn geleverd en die onder deze veiligheidsmelding vallen, voor eventuele reparatie of vervanging worden ingepland. Hiervoor hoeft u niets te doen.

We houden u op de hoogte

We blijven, samen met branchevereniging FHI, in gesprek met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, artsen, zorgverzekeraars en Philips. Zodra we meer weten, krijgt u vanzelfsprekend weer bericht van ons. Ook melden we nieuwe informatie direct via onze website.

Houd www.mediq.nl/meldingphilips in de gaten voor de meest recente informatie over de veiligheidsmelding van Philips.

Met vriendelijke groet,

Gerben Douma

Directeur Klantenservice & Zorg

Even voor de duidelijkheid:

Grote vraag is hier, waar kan je je melden met problemen ten gevolge van de betrokken ademhalingsapparatuur? Men beweert hier:

•          Geen meldingen van gezondheidseffecten binnen Europa gedaan.

•          Ook zijn er geen onmiddellijke risico’s op gezondheidsschade vastgesteld.

Maar er komt helemaal niet naar voren of en waar je deze meldingen kan doen! Ik wil het wel graag weten, want ik heb er al drie! Hoeveel mensen lopen er met klachten zonder te weten, waar je met je klacht heen moet.

En tot slot nog een vraag. Waarom een terugroepactie bij de VS en alleen een veiligheidsmelding voor de internationale markten?

Ongetwijfeld heeft dit met schadeclaims te maken, ik kan niets anders bedenken. Maar wie ben ik …?

Reactie Philips op mijn verhaal duurt lang

Ik heb inmiddels contact met heer Pieter de Meer van Philips, wat enigszins stroef op gang kwam door zijn uitstel: ‘een paar dagen weg’ tot ‘even op vakantie …’ mij uiteindelijk een e-mail terugstuurde, nadat ik dit verhaal te had voorgelegd. Letterlijk overgenomen:

Allereerst onze excuses voor de ongerustheid en bezorgdheid die u ervaart als gevolg van de veiligheidsmelding.

Via onze distributeurs (thuiszorgleveranciers) zijn we de registratie van onze slaap- en beademingsapparaten begonnen zodat deze gerepareerd en vervangen kunnen worden. In overleg met de regelgevende instanties proberen we deze vervanging en repartie zo snel mogelijk te starten.

Daarnaast hebben we een melding gemaakt van uw klachten en aandoening via ons kwaliteitsmangementsysteem.

Met vriendelijke groet,

Pieter de Meer

PR & Communications Manager Health Systems

Marketing & eCommerce

Philips Benelux

Philips eerlijk en transparant?

Ik heb het serienummer door moeten geven, dus lijkt het erop dat er bij Philips in Nederland ook hard gewerkt wordt aan een oplossing? Het serienummer kwam overeen met een van de betrokken apparaten.

Of de reden van mijn NET en ademhalingsproblemen komen door het gebruik van de betrokken ademhalingsapparatuur, zal verder onderzoek moeten uitwijzen…

Deze blog is van juni 2021 en ik had nog een mail van dhr. Pieter de Meer, half oktober, met de mededeling dat er nog geen updates waren, maar dat er hard aan gewerkt werd … Ik heb de blog niet geplaatst, maar word nu toch wel gedwongen.

Geen nieuws?

Geen nieuws dus, of nu toch wel schokkend nieuws?! Ik heb deze blog niet eerder geplaatst omdat ik vond dat dhr. Pieter de Meer me goed op de hoogte hield. Nu lees ik vanochtend, tot mijn grote verbazing het volgende artikel:

https://nos.nl/artikel/2406223-philips-wist-al-langer-dat-slaapapneu-apparaten-mogelijk-gevaarlijk-waren

Lees de links in het artikel ook. Het lijkt op een grote farce van Philips en staaft mijn verhaal dat alles draait om de winsten en niet om de slachtoffers! Ze hadden dit jaren geleden al moeten melden, maar hebben eerst miljoenen verdiend aan de betrokken apparatuur, ondanks de risico’s waarvan men bij Philips al wist dat deze er waren.

Er wordt te veel omheen gedraaid en gelogen! Hoe langer het duurt hoe meer mensen ziek zullen worden van de betrokken ademhalingsapparatuur van PHILIPS!

Helaas is gezondheid niet te koop, maar hier moet toch enige compensatie tegenover staan. Een goed en humaan begin was geweest, om direct iedereen een ander apparaat aan te bieden op het moment dat Philips van de risico’s wist! Apparaten die er wel degelijk waren en zijn. Daar is het nu te laat voor.

https://nos.nl/artikel/2403441-gebruikers-apneu-apparaten-stellen-philips-aansprakelijk-voor-gezondheidsklachten

Een echte must moet zijn dat als er ontdekt wordt dat apparaten gezondheidsrisico’s veroorzaken, je dit direct meldt, voordat er slachtoffers vallen! Maar daar is het nu ook allang te laat voor Philips …!

                                                                                                                                                                                                               Geschreven door Kars Bakker©

Zie ook eens mijn auteurspagina:

https://karsbtez-rawblog.nl/2021/08/16/boeken-baas-boven-baas-trilogie-van-auteur-kars-bakker-uit-zwolle/?fbclid=IwAR3knnoafhG_AHcI9pnlUGe_erVeCH6T-E_FWIq87GVjne24QWR9UDY7ja4