Dagbesteding ‘De Doelstelling’

Dagbesteding 'De Doelstelling'
De Doelstelling

Dagbesteding ‘De Doelstelling’

wie bepaalt en wie betaalt?

Zorg in natura (ZIN)

Jongvolwassenen met een beperking die wonen in de gemeente Zwolle en die op de normale arbeidsmarkt niet terecht kunnen vanwege hun beperking, mogen gewoon de rest van hun leven lekker thuis blijven zitten. Tenminste, als het aan de gemeente Zwolle ligt. Er is weinig tot geen financiële ruimte voor een goede dagbesteding voor deze mensen.

De gemeente Zwolle werkt namelijk met ‘zorg in natura’ (ZIN). Dit is de minimale zorg die iemand kan krijgen. Bijvoorbeeld een begeleider van een zorginstelling die een cliënt helpt met de zaken op orde houden. Een schoonmaakster of iemand die zorgt voor de persoonlijke hygiëne van de cliënt… Of (minimale) ambulante begeleiding. Dit houdt vaak op met een paar uurtjes zorg in de week. Voorbeelden genoeg!

Verkeerde keuzes

Daarbij bepaalt niet de cliënt welke zorg er wordt toegekend. Dit bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de verzekeraar. De cliënt heeft het er maar mee te doen. Cliënt kan wel aangeven wat hij graag wil, maar helaas wordt daar lang niet altijd naar geluisterd. Er wordt beslist door (vaak) maar een persoon van het wijkteam, die niet eens weet wat je precies hebt of het niet kent. Maar diegene bepaalt wel hoeveel uur zorg je nodig hebt en waar als ook nog eens door wie … Te gek voor woorden!

Persoonsgebonden budget (PGB)

De tegenhanger van ZIN is het persoonsgebonden budget (PGB). Deze manier van zorg wordt ingekocht door de cliënt of een begeleider die betaald wordt van de PGB. Zo heeft de cliënt veel meer mogelijkheden om de zorg in te kopen die de cliënt nodig heeft. Er zal wel een administratie bijgehouden moeten worden wat bij ZIN niet nodig is. Maar dan heb je verder ook niets te vertellen.

PGB geeft veel meer ruimte dan ZIN. Een cliënt kan dan naar een dagbesteding in plaats van alleen maar thuis te zitten. Je kunt met je PGB, zonder bemoeienissen van anderen, je plek in onze dagbesteding (laten) inkopen. Dan ben je verzekerd dat je als persoon met een beperking, niet op jonge leeftijd al achter de Geraniums wordt gezet.

Goede dagbesteding zelf uitkiezen

Want hoe blij worden deze mensen van de mogelijkheid om die paar uur per dag naar de dagbesteding gaan en iets nuttigs doen waar ze ook nog erkenning voor krijgen? Het gevoel krijgen dat ze (weer) meedoen en (weer) wat betekenen in deze maatschappij. En dat ook nog samen met andere mensen. Heerlijk toch?

Waar moeten deze mensen anders beginnen, als ze nergens de kans krijgen vanwege hun beperking?

Zie hier het verschil tussen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura (ZIN).

Onze doelgroep

Jongvolwassenen met een beperking

Voor wie is de dagbesteding

Dagbesteding ‘De Doelstelling’ is er straks voor onze doelgroep in Zwolle. Het gaat hier om jongvolwassenen met een beperking, waardoor ze op de normale arbeidsmarkt, vanwege hun beperking, niet normaal kunnen functioneren. Deze mensen hebben hun hele leven nog voor zich en worden nu al verplicht om thuis te blijven door deze beperking(en) en gebrek aan alternatieven.

Maar dat betekent niet dat deze doelgroep niets kan! Ze krijgen alleen de kans niet om zich te bewijzen of zich (verder) te ontwikkelen. Zeker niet als ze het allemaal zelf moeten uitzoeken, zonder de hulp die eigenlijk nodig is.

Beperkingen

Onze dagbesteding is bedoeld voor mensen met een sociale of lichamelijke beperking, die in Zwolle wonen. Er zijn genoeg dagbestedingen voor kinderen en oude mensen, maar onze doelgroep wordt dikwijls over het hoofd gezien.

Enkele voorbeelden van beperkingen van onze doelgroep zijn:

Een combinatie van een of meer van deze beperkingen komt regelmatig voor.

Inkomen van onze doelgroep

Vaak hebben deze mensen een van de volgende uitkeringen waar ze niet zomaar vanaf komen. Niet zonder beoordelingen en trajecten van het UWV:

 • Wajong – Mensen die voor hun achttiende of tijdens een studie een geestelijke of lichamelijke beperking hebben;
 • WIA      – Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
 • WGA     – Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten;
 • IVA        – Inkomsten voorziening volledig arbeidsongeschikten.

Deze mensen hebben ook een leven

Om onze doelgroep dan direct helemaal niets meer aan te bieden en ze te laten vallen door ze aan huis te kluisteren? Nee!

Wij weten uit ervaring dat dit anders kan. We willen onze doelgroep juist uit hun sociaal isolement halen en ze weer met andere mensen in contact brengen op onze dagbesteding. En natuurlijk door ze wat leren of ze de kans geven zichzelf (verder) te ontwikkelen. U zult het zien, onze doelgroep zal ze weer een doel krijgen in hun leven en er blij van worden. Ze tellen weer mee in de maatschappij, die voor iedereen toegankelijk moet zijn!

Depressie

Ook jongvolwassenen die door de coronacrisis depressief zijn geworden, kunnen bij onze dagbesteding terecht. Al is het maar tijdelijk tot ze op eigen kracht weer verder kunnen. Daar willen we graag een steentje aan bijdragen.

We proberen deze mensen, die vaak vergeten worden, hun plek in de maatschappij terug te geven, ook al zien ze dat op dit moment zelf helemaal niet zitten.

Psychiaters en hun pilletjes

Een psychiater en pilletjes zullen in veel gevallen nodig zijn, maar lossen niets op! We kunnen en mogen deze mensen niet laten vallen en afschepen met een uitkering waar je (bijna) niet van rond kunt komen en een hand vol pillen, zodat het leven aan hen voorbij gaat.

Een uitkering die je (vaak) voor je leven hebt, net als de pillen, wat een instelling is dat

Kom maar eens zelfstandig uit die cyclus, als je constant onder de drugs zit van de psychiater, wachtend tot je sterft, zonder een echt leven te hebben opgebouwd omdat niemand je daar de kans voor heeft gegeven!

Ervaring en ons doel

Gebruik maken van de Opportunities

Dagbesteding weer een succes!?

Ons doel is om hier resoluut verandering in te brengen in de vorm van een dagbesteding met doorstroom mogelijkheden naar de arbeidsmarkt. We hebben namelijk in 2013 al eens met succes een dagbesteding opgezet. Dit was voor Aubisque in (toen nog) Nieuwleusen.

Aubisque is een HKZ-gecertificeerde zorgaanbieder gespecialiseerd in de begeleiding van zorgafhankelijke cliënten met een zeer uiteen lopende hulpvraag, voortkomend uit o.a. GGZ, VG en/of aanverwante problematiek (en).  

Na zeven jaar succes kwam er een einde aan onze dagbesteding en niet door ons eigen toedoen!

Dagbesteding afgekapt door gemeente

Aubisque had een contract met de gemeente Zwolle. De gemeente werkt alleen met zorg in natura. Dus de cliënten met een PGB, bijna allemaal, werden stilzwijgend overgezet naar ZIN en de dagbesteding werd hiermee de das omgedaan. Zomaar en zonder overleg met de mensen die van deze dagbesteding genoten. De gemeente Zwolle wenst niet met een PGB te werken en berokkent daar veel cliënten mee. Ze willen alle touwtjes in handen hebben. Graag of helemaal niet, lijkt het motto!

Voor de cliënten en ons moest de dagbesteding wijken, die we net hadden uitgebreid, vanwege het succes. We hadden drie hallen tot onze beschikking en die werden alle drie volop gebruikt.

Onze contacten

We hebben contact met verschillende bedrijven en campings en vakantieparken waar we werkzaamheden voor kunnen uitvoeren. Houten platen op maat zagen voor een houthandel, schilderwerk, onderhoudswerkzaamheden. Ook particulieren zijn welkom om klussen aan te bieden, zoals opruimwerkzaamheden, tuinonderhoud of verhuisklusjes.

Mogelijkheden genoeg, het ligt grotendeels aan de vaardigheden of interesses van de cliënt. We willen de volgende activiteiten zeker aanbieden op onze dagbesteding:

Wat bieden we aan

 • Een houtwerkplaats met de juiste machines en het juiste gereedschap;
 • Het schadevrij maken of repareren van scooters of fietsen;
 • Poetsen van auto’s van de (bevriende) omringende garages;
 • Een Schildershoek voor het schilderen van onze zelfgemaakte producten of opdrachten van bedrijven;
 • Schilder- en onderhoudswerk op een andere locatie, bijvoorbeeld campings of vakantieparken;
 • Het omgaan met computers of computerprogramma’s zoals bijv. Word of Excel van Office;
 • Het aanbieden van (deeltijd) opleidingen of cursussen;
 • Het schrijven van boeken, bloggen of vlogs maken, voor wie dat wil;
 • Verdere projecten die ons worden aangeboden of misschien heeft de cliënt zelf wel iets.

Scholing als mogelijkheid

Als er cliënten zijn die een opleiding of cursus willen doen, dan zullen we dit stimuleren en hen helpen en begeleiden. De opleiding wordt dan wel via een externe opleidingsverstrekker gedaan, waar je erkende diploma’s of certificaten kunt halen. Voorbeelden zijn de NTI of LOI.

De dagbesteding is er dan ook om onze doelgroep een kans te geven een vak te leren, om zo weer mee te kunnen draaien op de arbeidsmarkt. Dit is geen verplichting.

Als het voor een cliënt niet haalbaar is om een opleiding te volgen vanwege hun beperking, blijven ze toch gewoon dagbesteding bij ons doen. Een opleiding is een mogelijkheid, geen vereiste.

Cliënten staan in de rij

We zitten we direct vol als het beginnen van de dagbesteding lukt. Er zullen zorginstellingen met hun cliënten in de rij staan. Ook dat zegt genoeg over de behoefte naar een dagbesteding in Zwolle voor deze doelgroep. Er zijn wel dagbestedingen, maar veel te weinig voor Zwolle. Want diverse zorginstellingen staan in de rij om hun cliënten een dagbesteding aan te kunnen bieden. En dan niet een dagbesteding die de cliënt wordt opgelegd door mensen die de cliënt vaak niet eens persoonlijk kennen.

Psychische hulp komt van zorgverlener

De professionele hulp komt van de zorginstelling zelf. Wij zijn er puur voor de dagbesteding, maar werken nauw samen met de zorginstelling van cliënt. Maar we zijn als medewerkers van de dagbesteding psychologen of psychiaters. Als een cliënt wil praten is dat geen probleem, wordt dit wel een probleem, om welke reden dan ook, zullen we direct de begeleidende instelling of de begeleider van de cliënt inlichten.

Kosten dagbesteding

niet geheel onbelangrijk om goed te starten

Hulpvraag Dagbsteding ‘De Doelgroep’

Een dagbesteding opzetten kost geld. Geld dat niet uit het potje ZIN komt. Geld dat we ook niet even hebben liggen. Vandaar dat we proberen via deze weg, de financiering voor het beginnen onze dagbesteding bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk zijn we binnen een jaar zover dat we op eigen kracht verder kunnen, maar dan zal er eerst iets van de grond moeten komen. En daar hebben we uw hulp bij nodig!

We doen zoveel mogelijk met zijn allen. Dat schept een band en je hebt het dan ook samen gemaakt. Samen staan we sterk, weet u nog?! De dagbesteding kan dus direct beginnen als we de benodigde financiën bij elkaar hebben.

Er zullen houtbewerkingsmachines (HBM) moeten komen en materialen om mee te werken zoals hout, verf, handgereedschap, werkbanken enzovoort.

Dan hebben we nog een bus met dubbele cabine en een aanhanger nodig om cliënten die niet in staat zijn zelf naar de werkplaats te komen, op te halen of weg te brengen. De aanhanger is voor het ophalen of wegbrengen van door onszelf gemaakte spullen, materialen of verhuizingen etc…

Computers of laptops, printers, telefoons, bureaus en bureaustoelen, kortom, een compleet kantoor moet worden ingericht voor minimaal 4 personen.

Opleiding, verzekering, personeel voor dagbesteding

Opleidingen en cursussen moeten worden betaald. Het personeel, boekhouder, verzekeringen etc. moeten ook betaald worden. Kortom, we hebben een startkapitaal nodig om fatsoenlijk te kunnen beginnen. Je kunt met deze doelgroep niet aankomen met: ‘We hebben nu even geen werk voor je, sorry!’

Het is onze bedoeling om tien mensen per dagdeel een dagbesteding te bieden. Met een dagdeel bedoelen we de ochtend (van 09:00 tot 13:00 uur) en de middag (van 14:00 tot 18:00 uur).

Een bus met dubbele cabine

Verlengde en verhoogde bus

Inzamelingsactie bus L3/H3 dubbele cabine

We hebben natuurlijk een bus nodig waar we een meerdere mensen in kunnen vervoeren, maar ook materialen en gereedschap om van en naar een werkplek te gaan. Spullen worden opgehaald of weggebracht naar klanten. Zonder bus, geen dagbesteding.

De bus wordt ook gebruikt om mensen op te halen en weg te brengen van de werkplaats naar huis. Het hoeft absoluut geen nieuwe te zijn, maar het is van groot belang om een goede, betrouwbare bus tot onze beschikking te hebben.

Veilig op weg met de mensen van de dagbesteding

Er zal dus op de NAP-kilometers worden gelet bij de aanschaf en naar de algehele staat van de bus. Het liefst dealeronderhouden en met een BOVAG garantie. Gelukkig zitten er veel bevriende autobedrijven in de buurt die ook nog wel een donatie willen geven in de vorm van een korting bijvoorbeeld.

Dagbesteding ‘De Doelstelling’ kan niet zonder u!

We hebben hiervoor een budget in gedachten van rond de € 10.000 tot maximaal € 15.000,- Dan willen we wel graag een H3/L3, dus verhoogde en verlengde bus. We hebben hier zelf al € 2500,- voor klaarliggen.

De foto’s zijn een indicatie van een soortgelijke bus die we in gedachten hebben en in de gewenste prijsklasse vallen. De kosten zijn dus maximaal: € 15.000,- Bij deze prijs zit ook een goede aanhanger.

€ 15.000,-

 Houtwerkplaats dagbesteding ‘De Doelstelling’

inrichting houtwerkplaats
Dagbesteding 'De Doelstelling' van diktebank
van diktebank

Kosten machines en gereedschap dagbesteding

We willen o.a. een houtwerkplaats (HWP) runnen en daar zijn natuurlijk houtbewerkingsmachines (HBM), handgereedschap en elektrisch gereedschap voor nodig. Werkbanken mogen ook niet ontbreken en een afzuiginstallatie ook niet. Als we dit alles op een rijtje zetten om goede tweedehands HBM-machines aan te schaffen, dan zal dat er ongeveer zo uit komen te zien:

Platen- of formaatzaag               € 5.000,-
Afkort- of trekzaag met rolbanken    € 1.250,-
Vlakbank                             € 3.000,-
Van diktebank                        € 4.000,-
Combi tafelfrees/pennenbank          € 3.500,-
Lijm bank hydraulisch of lucht       € 1.500,-
Afzuigsysteem zaagsel/snippers       € 2.000,-
Slangen voor afzuigsysteem           €  500,-
Werkbanken met bankschroeven         €  600,-
Messen, zaagbladen, frezen           € 1.000,-
Hout, platen, verf, etc.           € 2.000,-
Tafel bandschuurmachine              € 2.000,-
                  ____________+
Totaal HWP-machines                  € 26.350,-

Dan het elektrische of accugereedschap dat we nieuw willen kopen:

Elektrische handschaaf                        €    400,-
Decoupeerzaag                                 €    400,-
Handcirkelzaag                                €    600,-
Invalzaag met geleiders                      €    700,-
Vlakschuurmachines                            €  1.000,-
Bandschuurmachine                             €     350,-
Accuboormachines                              €  1.500,-
Kolomboormachine                             €     500,-
Multitool machine                             €     500,-
Veiligheidsmiddelen                           €     100,-
Boortjes, zaagjes, schuur...                  €  1.000,-
Dremel                                        €     150,-
Bovenfrees                                    €   400,-
                       _____________+
Totaal elektrisch en accugereedschap        €  7.600,-
Totaal HWP-machines                           € 26.350,-
                       _____________+
Totaal HWP, accu, elektrisch gereedschap   € 33.950,- inclusief 21% btw.
Dagbesteding 'DE Doelstelling' formaatzaag
Formaatzaag

Veel geld in klein materiaal

Met veiligheidsmiddelen bedoelen we veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, werkoverals, werkschoenen en zo nodig handschoenen. Ook hulpstukken om hout door de machines te duwen, mondkapjes, etc … dit kost alles bij elkaar meer dan je zou denken!

Met extra materialen, zoals een deel al meegenomen in de berekening, moeten we rekening houden met decoupeerzaagjes, cirkelzagen, schuurbanden, freesjes, messen voor de vlak- en van diktebank, boortjes, bitjes, zakken en slangen voor de afzuiginstallatie etc.

Hier gaat ook meer geld in zitten dan je denkt. Maar we houden de kosten zo laag mogelijk en hebben hier natuurlijk de juiste adresjes voor!

Aanhanger en handgereedschap

We kunnen voor dit geld ook een goede aanhanger aanschaffen. Die hebben we ook hard nodig om grotere spullen, zoals balken, planken en houten platen op te halen, bij bijvoorbeeld de houthandel waar we voor mogen werken.

Als er nog ijzerzagen, handzagen, verstekzagen, beitels, gutsen, schroevendraaiers, (lijm) tangen, hamers, etc. bijkomen, kortom handgereedschap, en de schildershoek inrichten met tafels, stoelen, kwasten, schorten en verf dan zouden we ruim voldoende aan een totaalbedrag van:

Alle benodigdheden voor het kantoor, de keuken, kantoor en de kantine moet ook worden gekocht. Stoelen, bureaus, computers, programma’s, koelkast, kasten, etc. De financiën voor de inrichting van alle benodigde spullen buiten de HWP, schatten we op: € 13.550,-

HBM, elektrisch-, accu- en handgereedschap: € 33.950,- +

Inrichtingskosten: € 10.000,- +

Bus en aanhanger: € 15.000,- +

Totaal: € 58.950,-

Dagbesteding 'De Doelstelling' heeft zo de beste start! 

Dagbesteding ‘De Doelstelling’

Wie zijn wij?

Even voorstellen

Wij zijn een team gemotiveerde mensen met de nodige ervaring en verschillende, uiteenlopende vakgebieden. We werken nauw samen met bedrijven, zorginstellingen en particulieren, die van onze dagbesteding ook een succes willen maken. We hebben deze mensen hard nodig! Hoort u hier ook bij?

We hebben direct beschikking over begeleiders met de juiste papieren, administratief medewerkers en medewerkers die contacten onderhouden met de verschillende zorginstellingen, bedrijven of particulieren. Maar ook met leveranciers van de diverse materialen, de in- en verkoop van deze materialen, investeerders en sponsors.

Transparantie

We zullen altijd transparant zijn naar onze investeerders, zorginstellingen en klanten. We gaan een website (laten) maken en bijhouden, zodat u de progressie kunt zien van onze jongvolwassen met een beperking die bij ons hun dagbesteding komen doen.

Op deze website bieden we ook de door onszelf gemaakte producten aan en laten zien wat we doen door foto’s en video’s op onze site te plaatsen.

U kunt ons bereiken via de mail, telefoon of de social media. Hier wordt momenteel aan gewerkt.

Cor Rijpma, directeur van Aubisque, is onze adviseur en u kunt Cor altijd bereiken via onderstaande contactgegevens.

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op met onze adviseur!

E-mail:       corrijpma@aubisque.nl

E-mail: de-doelstelling@hotmail.com

Tel:            +31 620143802

Leest u ook eens mijn blogs of auteurspagina:

Auteurspagina Kars Bakker

Armoede in Nederland

BKR Tiel